FRED & FRED ®

EYROLLES – Conception de vitrines

Uitgever Eyrolles:
vitrines ontwerp
Auteur: Karine MAZEAU, Voorwoord door Jean-Claude PRINZ
Project: free shop / Aeroville
architectonisch concept Wilmotte & Associés
DAI ONE: OPC (planning, sturing, coördinatie) van de Comprehensive Implementation Project Management (EOM) en Bijstand aan de eigenaar (AMO)
rood licht column: FRED & FRED